Adatkezelési (GDPR) tájékoztató
a biropatricia.hu weboldal látogatói számára

_
 • 1. Tájékoztatónk célja
  Ezzel a tájékoztatóval informálni és egyúttal biztosítani kívánjuk weboldalunk látogatóit arról, hogy
  a honlap működtetése és üzemeltetése során maximálisan betartjuk az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvény) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.
  Tájékoztatónkban bemutatjuk, hogy a weboldal, illetve annak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője hogyan gyűjt, tárol és kezel személyes adatokat, illetve miképpen biztosítjuk az Érintettek számára a személyes adataikkal kapcsolatban az uniós és hazai jogszabályokban meghatározott önrendelkezési jogokat.
 • 2. A weboldal url-címe:
  https://www.biropatricia.hu/
 • 3. Tulajdonos, adatkezelő, üzemeltető
  • A weboldal tulajdonosa és adatkezelője:
   • Név: Poroszka-Bíró Patrícia e.v.
   • Adószám: 72732537-1-33
   • Székhely: 2112 Veresegyház, Paskom utca 69/E.
  • Adatkezelésért felelős:
   • Név: Poroszka-Bíró Patrícia e.v.
   • Telefon: +36 20 583 2212
   • E-mail: biro.patricia88@gmail.com
  • Tárhelyszolgáltató:
   • Név: C-Host Kft
   • Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
   • Adószám: 23358005-2-43
 • 4. Weboldalunk célja
  Főtevékenység: fényképészet
 • 5. GDPR alapfogalmak
  Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt megtekinti (Látogató), illetve a weboldal valamilyen szolgáltatásának igénybe vétele céljából személyes adatait megadja (Felhasználó).Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a weboldal bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.Személyes adat: minden olyan információ és adat, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.
  Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.
  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő által átadott személyes adatokat az Adatkezelő által meghatározott módon feldolgozza és a megadott célra felhasználja.Adatkezelési incidens: az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, amely a gyűjtött, tárolt, kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, használhatatlanná tételét, vagy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és jogosulatlan felhasználását, közzétételét eredményezi
 • 6. Milyen adatokat gyűjt a weboldalunk és milyen célból?
  • Anonim adatgyűjtés a megtekintésekor
   Weboldalunk publikus tartalma bárki által szabadon megtekinthető. A megtekintéséhez a látogatóktól semmilyen személyes adatot nem kérünk.
   Ugyanakkor – mint minden weboldal -, a miénk is használ apró technikai kódokat (angolul cookie-kat, magyarul sütiket), amelyek az oldalak megtekintésekor rövidebb-hosszabb időre a látogató böngészésre használt eszközén (számítógép, mobil eszköz) és a webszerveren mentésre kerülnek.

  • Cookie-k (sütik) használata

   A sütik részben technikai, részben forgalomstatisztikai feladatokat látnak el. Alkalmazásuk során a látogatók személyének azonosítására alkalmas információk nem keletkeznek, és bizonyos idő múlva automatikusan törlődnek.
   Weboldalunk alsó részén megjelenő információs sáv segítségével valamennyi látogatónk figyelmét már az elsőként megtekintett oldalon felhívjuk a sütik használatára, kérve a cookie-k használatához a hozzájárulásukat, vagy lehetővé téve, hogy (az adott látogatásra vonatkozóan) a süti-használatot letiltsák.
  • Emellett minden látogatónak megvan a lehetősége arra, hogy a saját böngészőjében a sütik használatára globális – az összes meglátogatott weboldalra érvényes – tiltást állítson be. Böngészője ez esetben egyetlen weboldalról sem fogad és nem tárol sütiket.
  • A cokkie–használat engedélyezése vagy tiltása ily módon kifejezetten a látogatók, felhasználók kezében van. Az engedélyezést vagy tiltást, valamint a látogató gépére korábban bekerült sütik törlését saját böngészőjében minden látogató maga tudja beállítani.
   A sütik (cookie-k) szerepéről, jóváhagyásuk vagy letiltásuk módjáról és következményeiről az alábbi oldalon nyújtunk részletes tájékoztatást:

  • Cookie-(süti) tájékoztató
   Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak megtekintése
   Előfordulhat, hogy a weboldalunkon elérhető tartalom néhány eleme külső forrásból – más webhelyről – származik (pl. beágyazott Youtube-videó, Facebook-bejegyzés, cikk, kép stb.).Ezek a beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.A forrásként használt weboldalak nagy valószínűséggel gyűjtenek statisztikai adatokat ennek a tartalomnak a megtekintéséről, amihez sütiket vagy harmadik féltől (pl. a Google-tól) származó követőkódot használnak, abból a célból, hogy adatokat nyerjenek a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődésről, a megtekintések számáról, gyakoriságról.A külső forrás által végzett statisztikai adatgyűjtésért és a cookie-val, követőkóddal nyert adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért ilyen esetben az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős. A keletkező statisztikai adatok a weboldalunkat megtekintő látogatók személyének beazonosítására nem alkalmasak.A cookie (süti) személyes adatot nem tartalmaz, csupán a látogató számítógépét vagy mobileszközét jelöli meg, és később ez alapján jelenít meg az illetőnek a hirdető weboldalán korábban látott termékkel, szolgáltatással kapcsolatos képes bannerhirdetést más weboldalakon.A remarketing kód teszi lehetővé, hogy az ezt a lehetőséget használó hirdetők az érdeklődőiket bannerhirdetéssel – termék- vagy szolgáltatásajánlatukkal – később is „megtalálják” az Interneten.
  • Személyes adatok gyűjtése és kezelése
   A weboldalak általában a következő esetekben gyűjtenek személyes adatokat:

   • Hozzászólás, komment:
   • Kapcsolati űrlap
 • 7. Hogyan védjük a kezelt adatokat?
  Adatkezelő megbízásából a WordPress Tárhely szolgáltató gondoskodik a webszerver magas technikai színvonalú, folyamatos védelméről. A Tárhelyszolgáltató a legkorszerűbb informatikai eszközöket és biztonsági rendszereket alkalmazza annak érdekében, hogy a webszerveren lévő adatokhoz és tartalomhoz az illetéktelen hozzáférést megakadályozza.Az Adatkezelő – amennyiben valamilyen okból, illetékes hatóság (rendőrség, bíróság) kérésére adatok elektronikus úton történő továbbítása válik szükségessé –, az adatállomány titkosításával gondoskodik a továbbított adatok védelméről.
 • 8. Továbbítjuk-e valahová az adatokat?
  Az adatokat semmilyen külső adatfeldolgozónak vagy egyéb harmadik személynek nem továbbítjuk.
 • 9. Milyen jogokkal rendelkezik az Érintett az adataival kapcsolatban?
  Az EU GDPR rendelete értelmében az Érintett az Adatkezelőtől bármikor

  • kérhet tájékoztatást a tárolt saját személyes adatainak tartalmáról, felhasználásának és kezelésének módjáról
  • kérheti adatainak helyesbítését
  • kérheti adatainak törlését vagy az adatkezelés és felhasználás korlátozását
  • tiltakozást jelenthet be adatainak kezelésével kapcsolatban
  • rendelkezhet korábbi adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáról

  Mivel weboldalunk esetében személyes adatkezelés nem történik, Érintettek sincsenek, a GDPR rendelet erről szóló pontja weboldalunkra nem vonatkozik.

 • 10. Jogérvényesítési lehetőségek
  Amennyiben weboldalunk látogatói közül valakinek adatkezeléssel kapcsolatos kétsége, kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze azt levélben, email-ben vagy telefonon az adatkezelésért felelős szervezet vezetőjének az alábbi elérhetőségen:
  Név: Poroszka-Bíró Patrícia e.v.
  Telefon: +36 20 583 2212
  E-mail: biro.patricia88@gmail.com
  Amennyiben bárki úgy érzi, hogy weboldalunk megsértette személyes adatainak védelméhez fűződő jogait, Adatkezelőtől kérheti a helyzet kivizsgálását és a kifogásolt gyakorlat megszüntetését.Ha ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett bejelentéssel, hivatkozva arra, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme keletkezett, vagy fennáll annak közvetlen veszélye.
 • A NAIH elérhetősége:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
  Honlap: http://www.naih.hu
 • Személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése, valamint tiltakozásának jogtalan elutasítása esetén az Érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik.
_